Leef wie je bent!

Gevoelsvrienden

Boos
Verdriet
Angst
Blijdschap

Vreugde

Gevoelens zijn vaak lastig te benoemen en hoe ga je er eigenlijk meer om?

In deze workshop leren kinderen en ouders dat gevoelens er mogen zijn.
We hoeven ze niet te verstoppen en we hoeven ons er niet voor te schamen.
We hebben ze zelfs heel hard nodig!

Iedereen beleeft een gevoel anders.
Door hier over te praten en na te denken ontstaat er meer begrip voor elkaar.
Het respect binnen gezin, vriendengroep of de schoolsituatie zal zichtbaar groeien.

We gaan de verschillende gevoelens benoemen en er wordt uitgelegd waar ze voor dienen.
Door middel van verschillende technieken leren ouders en kinderen dat onze gevoelens onze vrienden zijn.
Ze helpen ons en zijn niet vervelend.

Deze workshop kunnen ouders en kinderen samen volgen maar is ook goed te geven aan alleen ouders óf alleen kinderen. Dus ook voor scholen te boeken!

Bij de workshop voor scholen zal ook stil worden gestaan bij pestgedrag en de gevolgen hiervan