In deze workshop leren kinderen en ouders dat gevoelens er mogen zijn.
We hoeven ze niet te verstoppen en hebben ze zelfs heel hard nodig.
Iedereen beleeft een gevoel of emotie anders.
Door hier over te praten en na te denken ontstaat er meer begrip voor elkaar.
Het respect binnen gezin, vriendengroep of de schoolsituatie zal zichtbaar groeien.

We gaan de verschillende gevoelens benoemen en er wordt uitgelegd waar ze voor dienen.
Door middel van verschillende technieken leren ouders en kinderen dat onze gevoelens ons kunnen helpen en niet vervelend zijn. Eén van de technieken is het Emoji-spel.
Deze workshop kunnen ouders en kinderen samen volgen maar is ook goed te geven aan alleen ouders óf alleen kinderen. Dus ook voor scholen te boeken!
Bij de workshop voor scholen zal ook stil worden gestaan bij pestgedrag en de gevolgen hiervan. 

 gevoelsvrienden

Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt het aantal bijeenkomsten en de prijs bepaald.